logo

ultraRent vatten-teknik
med lågtryck

Vi har snart 5 års erfarenhet och många rena fasader i ryggsäcken.

Från i år har vi också ett samarbete med Ren Fasad i MälardalenDogans FP och Östhammars FP.

Tidigare arbetade vi mest med högtryck.
Men numera arbetar vi med ultrarent vatten.

Tekniken som finns bakom det som kallas för ultrarent vatten har funnits under en längre tid. Dock har det inte börjat användas i någon större omfattning i Sverige förrän på senare år.

Läs mer här